Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al comunei Poienile Izei:
– Ilies Ioan Florin – președinte
– Petreuș Petru- Ioan – secretar
– Petreuș Petru – membru

II. Comisia pentru administrație publică locală, amenajarea teritoriului ,protecția mediului, turism, agricultură, silvicultură, juridical, urbanism:
-PETREUȘ ILIE – președinte
-MUNTEAN FLORENTINA – secretar
-ILIEȘ IOAN – membru

III. Comisia pentru învățământ, sănătate,protecție civilă,apărarea ordinii publice și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor, activități sportive și de agrement:
– ILIEȘ PETRU – președinte
– MUNTEAN PETRU – secretar
– BOROICA PETRU FLORIN – membru

Ultima actualizare: 14:37 | 14.06.2023